Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Cagui.dk
Gældende for https://www.cagui.dk, v. 310322

Målsætning
Cagui.dk har som målsætning, at være casinogæsternes mest sikre, troværdige og brugervenlige leverandør af artikler, guides og lister over godkendte casino sites.

Hos Cagui.dk sørger vi for, at lovgivningen overholdes, når vi behandler personoplysninger, og at sikkerheden er i top. Så er vi bedst tænkeligt rustet til at imødekomme trusler og angreb. Vi beskytter dine oplysninger, så du kan have tillid til os – uanset om det er personoplysninger eller andre oplysninger.

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi håndterer vores ansvar for at beskytte dine oplysninger, tillige med hvordan du kan udøve dine rettigheder online.

Baggrund
Cagui.dk behandler dine personoplysninger, der defineres som enhver information om identificerbare data. Til hver partner kan der være tilknyttet en eller flere fysiske personer, hvorfra oplysningerne bl.a. omfatter partnerens navn, firmanavn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse til anvendelse af vores hjemmeside.

Kontakt
Cagui.dk, er registreret under under GUI Group og er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine data (herunder personoplysninger), kan du rette henvendelse pr. mail til contact(a)gui-group.com.

Principper
Cagui.dk behandler personoplysninger i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Cagui.dk behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt så der for hver behandling, er fastsat et formål. Vi behandler ikke flere oplysninger, end højest nødvendigt. Vi indsamler udelukkende oplysninger for at opfylde formålet og vi gør, hvad vi kan, for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Vi beskytter vores data, systemer og processer med tidssvarende sikkerhedsteknologier, så vi ikke opbevarer dine oplysninger i længere tid, end det er nødvendigt for formålet og således vi kan dokumentere vores behandling af din data.

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam. Besøgendes informationer, der indtastes, kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelsestjeneste fra Google med reCaptcha.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Formål og retsgrundlag
Cagui.dk har for de enkelte IT-systemer og de personoplysninger, der er registreret heri, fastsat en række konkrete formål med behandlingen af data. Overordnet set behandler Cagui.dk personoplysninger om partnerne med de følgende formål:

Servicering af gæster med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg
Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser. Markedsføring af produkter og services til dig og dine ønskede behov
Registrering af nye partner og gæster med henblik på at overholde lovgivningen
Servicering af eksisterende partner med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg

Partnere oprettes i Cagui.dk’s kundedatabase med bl.a. navn, e-mail, CVR og adresse. Desuden registreres specifikke oplysninger på partnerens henvendelser, såsom oplysninger tilknyttet betalings og en række statistiske parametre som Cagui.dk udregner, herunder bl.a. gæsternes købs- og besøgshistorik. En række af disse oplysninger behandles i medfør af kontrakten, således at ydelser kan bestilles og aftales. En række andre oplysninger, bl.a. til intern videndeling, behandles med interesseafvejning: Det er i både Cagui.dk’ og partnerens interesse at kortlægge disse oplysninger, således at den bedste service mellem de to parter kan etableres.

Nogle ressourcer på hjemmesiden, der er nødvendige for en optimal brugeroplevelse, ligger på servere, der ikke er ejet af Cagui.dk. Der vil forekomme en datadeling af teknisk karakter under indhentningen af disse ressourcer. Disse oplysninger behandles med interesseafvejning, da det er i begge parters interesse at servicen afvikles smidigt.

For at sikre en stabil service, både nu og fremtidig, benytter Cagui.dk sig af en række automatiske services til at sikre hjemmesiden og brugerne, måle performance samt registrere tekniske fejl. Disse kan i begrænset omfang behandle persondata, hvis påkrævet under givne omstændigheder. Disse oplysninger behandles også med interesseafvejning: Det er både i Cagui.dk´s og partnerns interesse at transaktionen gennemføres trygt og sikkert med mulighed for at finde eventuelle fejl. Cagui.dk benytter desuden Mailchimp til udsendelse af automatiske e-mails, der vedrører din ordre. Dette gøres med interesseafvejning, da det er i begge parters interesse, at du er velinformeret om vores services. Videre kan der blive behandlet oplysninger i et mail-program, hvis brugerne vælger at skrive med os.

Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser
Når brugere benytter Cagui.dk, registreres en række statistiske oplysninger om brugen af siden hos os selv og hos nogle af vores samarbejdspartnere. Cagui.dk anvender disse oplysninger til overordnet at forbedre vores produkter og ydelser og til at personalisere Cagui.dk’s kommunikation og markedsføring til sine partner og brugere via samarbejdspartnere med teknologier som cookies og tracking pixels. Cagui.dk indhenter samtykke til denne registrering fra den enkelte bruger. Se afsnittet om samtykke og Cagui.dk’s cookiepolitik.

Hvis et køb hos Cagui.dk er foranlediget af en samarbejdspartner, vil partneren have mulighed for at få indsigt i købet, for til dels at effektivisere markedsføring samt at kunne fakturere ydelser korrekt. Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjepartssporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Markedsføring af produkter og services til dig
For at give dig en personlig og skræddersyet oplevelse vil vi, afhængig af hvad du har givet samtykke til, løbende sende dig dig for servicebeskeder, påmindelsesmails, kampagnemails eller notifikationer via e-mail og SMS. Herunder kan vi på forskellige sider, bede om dit samtykke til f.eks. modtagelse af nyhedsbreve.

Vi bruger dine data og din adfærdshistorik til målrettet og/eller individualiseret reklame (profilering), som du kan blive præsenteret for på websites, via tjenester eller hos reklamepartnere som Cagui.dk benytter. Eksempelvis kan du blive eksponeret for annoncer, hvis indhold er baseret på produkter du har vist interesse for på vores side. Baggrunden herfor er, at vi ønsker at levere den mest relevante reklame til dig og give dig den bedst mulige oplevelse.

Vi videregiver visse informationer om dig til samarbejdspartnere samt affiliate- og sociale netværk for at imødekomme ovenstående formål. Disse partnere omfatter:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Pinterest
 • Youtube
 • Google
 • Microsoft
 • Adservice
 • Playigo partners track
 • Matching Visions
 • Keyaffiliates
 • Partner-ads
 • Karamba Partners
 • Daisycon

Vi markedsfører løbende artikler og andet indhold fra vores hjemmeside, som omfatter produkter indenfor kategorierne casino og kampagner. Markedsføringen vil ske via de medier og kanaler som, er anført i afsnittet ovenfor.

Registrering af partner med henblik på at overholde lovgivningen
En række af de registreringer, som Cagui.dk foretager, sker med henblik på at overholde lovgivningen. Vi gemmer f.eks. oplysninger om læsere og partner i fem år for at kunne dokumentere vores regnskaber. Vi kan gemme oplysninger om visse læsere og partner i længere tid end fem år for at overholde lovmæssige forpligtelser.

Rettigheder
Cagui.dk’s partner har i medfør af persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger. Rettighederne betyder bl.a., at partnerne kan få oplyst, hvilke personoplysninger Cagui.dk har om dem, og at de under visse forudsætninger kan få oplysningerne slettet.

Partnerne kan bede om indsigt. Det betyder, at partnerne kan spørge Cagui.dk om, hvilke personoplysninger Cagui.dk behandler til hvilke formål m.v. Partnerne kan bede om at få rettet / berigtiget personoplysninger, som de mener ikke er korrekte. Partnerne kan anmode om at få slettet personoplysninger, som de mener, Cagui.dk ikke bør eller må have registreret. Partnerne kan bede om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses. Det betyder, at oplysningerne ikke slettes, men at det er præciseret, at de ikke må behandles, og at adgangen til at læse dem er indskrænket.

Partnerne kan gøre indsigelse mod, at en konkret behandling finder sted. Det betyder, at oplysningerne fortsat kan anvendes til andre eventuelle lovlige formål. Indsigelsen kan have en midlertidig karakter i forhold til et konkret formål og f.eks. være bestemt af medarbejderens øjeblikkelige situation. Partnerne har under visse snævre omstændigheder mulighed for at anmode om at modtage og/eller få sine egne personoplysninger udleveret.

Partnerne har ret til ikke at blive profileret, med mindre det er afgørende for om der kan oprettes en kontrakt. Se afsnittet om samtykke. Cagui.dk vil efterkomme en begæring om indsigt. Cagui.dk vil altid vurdere rimeligheden af udøvelsen af de øvrige rettigheder og foretage en konkret vurdering af, om en fremsat begæring skal imødekommes. Partnerne kan altid klage over en beslutning truffet af Cagui.dk. Se afsnittet om klagemuligheder.

Sikkerhed
Cagui.dk kommer hele vejen rundt om alle systemer og data og tager højde for de trusler, der måtte opstå. Sikkerheden omfatter både organisatoriske tiltag i form af politikker og procedurer og en række tekniske tiltag på vores hjemmeside og øvrige platforme. For at beskytte vores infrastruktur vil vi ikke gå i detaljer med, hvilke tiltag der konkret er iværksat. Men vi kan nævne, at tiltagene bl.a. omfatter politikker, procedurer, organisering, styring af partnere, udvikling, aktiver, adgange og driftsafvikling, håndtering af trusler og sikkerhedshændelser samt efterlevelse af lovgivning.

Hvis du som partner har et konkret spørgsmål til vores sikkerhed, skal du være velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger øverst.

Brud på persondatasikkerheden
Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, som involverer Cagui.dk’s partnere eller læsere, og det pågældende brud vurderes at udgøre en høj risiko for partnerne eller læserne, vil Cagui.dk hurtigst muligt orientere Datatilsynet om bruddet og sammen med Tilsynet vurdere i hvilket omfang en bredere kommunikation skal finde sted.

Modtagere og overførsel
Cagui.dk behandler de fleste personoplysninger i egne datacentre. Cagui.dk anvender dog et mailprogram, der er sikret på egne datacentre. Der kan desuden i forbindelse med enkelte af Cagui.dk’s inhouse systemer eller support på systemerne ske en overladelse til eksterne IT-leverandører. Endelig kan der ske videregivelse i forbindelse med visse personaliserings- eller markedsføringstiltag. Tilsvarende kan der ske videregivelse af oplysninger til myndigheder, når dette sker i medfør af lov. For hvert system er der kortlagt behandlinger af personoplysninger og herunder om der sker overladelse eller videregivelse og i givet fald til hvilke modtagere.

Cagui.dk anvender i begrænset omfang tjenester på internettet udenfor EU. Cagui.dk har altid sikret hjemmel til tredjelandsoverførsel. Cagui.dk’s anvendelse af andet mailprogram betyder, at alle e-mails og alle dokumenter, der gemmes i OneDrive, gemmes i skyen. Disse data overføres til Microsofts datacenter i Irland. Microsoft har dels EU Kommissionens standardkontrakter og dels EU US Privacy Shield som overførselsgrundlag for personoplysninger ud af EU. Datacenteret har desuden en række sikkerhedscertificeringer. I det omfang partnerne har sendt en e-mail eller andre dokumenter til Cagui.dk, kan det derfor forekomme, at disse oplysninger befinder sig i Irland.

Tidsrum for behandling
Cagui.dk har så vidt muligt i de enkelte systemer fastsat et tidsrum for behandlingsaktiviteterne. Overordnet gemmer Cagui.dk kun personoplysninger så længe det er nødvendigt under hensyn til formålet med behandling af personoplysningerne.

Ændring af Cagui.dk’s privatpolitik
Cagui.dk kan til enhver tid og uden varsel ændre denne privatlivspolitik med virkning for fremtiden.

Klagemuligheder
Partnerne kan klage over Cagui.dk’s beslutninger. Klager skal sendes pr. mail til contact(a)gui-group.com. Partnerne kan også til enhver tid forelægge et spørgsmål eller en klage over Cagui.dk’s behandling af partnernes oplysninger til Datatilsynet. Partnerne kan også til enhver tid gå til domstolene for at få afklaret en sag om behandling af personoplysninger.

Din VIP BONUS udløber om:

Minutter
Sekunder

BLIV VIP OG MODTAG BONUS, KAMPAGNER OG FREE SPINS MED EN VÆRDI TIL OVER 20.000,-